ZASTOSOWANIE SIATKI NA KRETY

Siatki na krety mają na celu ochronę ogrodów, trawników, upraw rolnych oraz innych obszarów przed działaniem kretów. Krety to małe ssaki, które podkopują się pod ziemią tworząc charakterystyczne kopce, co może prowadzić do uszkodzenia trawnika lub roślin i powodować zaburzenie estetyki np ogrodu. Siatki na krety mogą pomóc w ograniczeniu szkód wyrządzanych przez te zwierzęta. Oto kilka zastosowań siatek na krety:

  1. Ochrona ogrodów i trawników: siaki na krety mogą być zainstalowane pod trawnikami, ograniczając możliwość dostania się krety pod powierzchnię i powodowania uszkodzeń trawnika.

  2. Ochrona upraw rolnych: w przypadku rolnictwa siatki przeciwkretowe mogą być stosowane do ochrony plantacji, upraw warzyw, sadów i innych obszarów rolniczych przed destrukcyjnym działaniem kretów.

  3. Osłony przydomowych ogródków: siatki na krety w małych ogródkach można zainstalować wokół poszczególnych grządek, zapobiegając dostawaniu się krety do obszarów upraw. 

  4. Strefy sportowe i rekreacyjne: siatki na krety na boiskach sportowych, w parkach i innych terenach rekreacyjnych pomagają w utrzymaniu równego i bezpiecznego terenu.KIEDY STOSOWAĆ SIATKĘ NA KRETY?

Ze względu na konieczność rozkopania trawnika zdecydowanie najlepszym okresem montażu siatki przeciw kretom będzie okres jesienny i wiosenny. Prace najlepiej zaplanować na okres gdy temperatura jeszcze nie spada poniżej zera. W czasie mrozów wierzchnia warstwa gleby przymarza, co znacznie utrudnia rozkopanie trawnika.

Do montażu siatki na krety bez obaw o jej uszkodzenie możesz wykorzystać koparkę lub taczki, których opony nie uszkodzą rozłożonej na glebie siatki. Siatka przeciw kretom po rozłożeniu na przygotowanym podłożu, przed zasypaniem powinna zostać przymocowana kołkami do podłoża (rozmieszczenie kołków co około 4 m). Kołki zabezpieczają przed przesuwaniem się siatek. Szczególną uwagę należy w trakcie montażu zwrócić na łączenia odcinków siatki na krety.

MONTAŻ SIATKI NA KRETY

Montaż siatki na krety jest stosunkowo prosty jednak wymaga odpowiedniego przygotowania. Oto kroki, które można podjąć przy montażu siatki:

1. Przygotowanie narzędzi i materiałów: upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu siatki takie jak łopata, szpadel, młotek, sznurek i kołki. Potrzebujesz także odpowiednio dużo siatki na krety aby pokryć obszar, który chcesz chronić.

2. Wybór miejsca montażu: określ obszar, który jest narażony na działanie krety i wymaga ochrony. Może to być ogród, trawnik, plantacja, boisko piłkarskie czy inny teren lub jego fragment, 

3. Przygotowanie terenu: przed montażem siatki nak rety upewnij się, że teren jest odpowiednio wyrównany i oczyszczony z wszelkich kamieni, korzeni czy innych przeszkód, które mogą utrudnić montaż.

4. Rozciągnięcie siatki i ułożenie: Rozwiń siatkę na powierzchni ziemi, którą chcesz zabezpieczyć. Upewnij się, że siatka pokrywa cały obszar, który ma być chroniony przed kretami.

➡ odcinki, rolki siatek należy łączyć na tzw. zakładkę (krawędzie siatek powinny zachodzić na siebie, około 10-15 cm);
➡ w celu zabezpieczenia przed przesuwaniem się siatek i tworzeniem nieszczelności, miejsca łączeń należy zabezpieczać co około 2-3 m szpilkami lub kotwami;
➡ opcjonalnie szpilki można stosować również co kilka metrów po obwodzie siatki.

5. Wykończenie: upewnij się, że cała siatka jest odpowiednio zamocowana i dopasowana do terenu. Jeśli to konieczne odetnij nadmiar siatki. Rozłożoną i zakotwioną do ziemi siatkę zasyp około 10 cm warstwą ziemi.